Jõulumuusika 2006


Jõulumuusika festival (3.–20. detsember 2006) sisaldas endas 15 kontserti. Korraldati põhiliselt õppejõu- ja klassikontserte. Kooli sünnipäevakontserdil tuli esiettekandele Eino Tambergi “Jalutuskäik puhkpillidega”. Teos telliti helilooja käest kooli sünnipäevaks. Kontserdil esitas selle kooli puhkpilliorkester Toomas Vavilovi juhatusel. 

Sünnipäevakontserdi teine suurem esinejakoosseis oli Eller Sümfoniett. Mängiti osi Prokofjevi süidist Romeo ja Julia, Šostakovitši Jazz-süiti. Bizet’ ooperist “Carmen” esitati lastekoor. Dirigendiks Lilyan Kaiv. 

Väljastpoolt kooli käis Jõulumuusikal saksofonist Ivo Lille, kes koos Jorma Tootsiga esitas huvitava kava 5. detsembril. Jõulumuusika sisse jäi ka üks ühine filmivaatamine. Tegemist oli Miloš Formani “Amadeuse” pikema filmiversiooniga ning koos Siitani ligi tund kestnud kommentaaridega said kohaletulnud linateosest täiusliku ülevaate.