Keelpilliõpetajaet kevadised metoodikapäevad


Andres Leivategija
poolt ellu kutsutud metoodikapäevad aastast 2005 on hea enesetäiendusvõimalus kogu vabariigi keelpilliõpetajatele. Nii on igal aastal võimalik olnud kuulata ernevaid metoodikuid (Endel Lippus, Ivi Tivik, Niina Murdvee, Tõnu Reimann) ja osaleda nende poolt antavates lahtistes tundides ka oma õpilastega. Samuti on huvitavad ettekanded oodatud igal aastal soovijalt-õpetajalt endalt.