Täname kõiki osalejaid, õpetajaid ja kontsertmeistreid!

TULEMUSED

AJAKAVA

5.03.2015 
11.00-13.30
I vanuserühm (vaata kava)
14.00-16.30
I vanuserühm (vaata kava)
17.30-19.30
IV vanuserühm (vaata kava)

6.03.2015 
11.00-13.30 II vanuserühm (vaata kava)
14.30-17.30 III vanuserühm (vaata kava)  

Võimalikud ka pisikesed pausid vahepeal häälestamiseks, juhul kui kõik kavade pikkused on õigesti arvutatud. Esinetakse tähestiku järjekorras, I vanuserühma esimene grupp on A-O. 
Saaliproovid on alates 4. märtsist kella 18.00st. 5. märtsil alates 9.00st ja vaheaegadel. Registreerimine saaliproovideks ja muu informatsioon Kristel Eeroja-Põldoja, tel 55584607 
.....................................................................................

KONKURSIST
 
Liivimaa Muusikakoolide keelpillimängijate konkurss toimub esmakordselt.
Kõik keelpillid konkureerivad koos (st. viiulid, tšellod, vioolad ja kontrabassid) ja kava on vaba. 

Konkurssi hindab žürii, kes tunnustab parimaid ja kellelt on võimalik saada vajalikku tagasisidet. 

Konkursi tingimused 
Konkurss toimub neljas vanuseastmes   
I vanuserühm - kuni 10-aastased
II vanuserühm - 11-12-aastased 
III vanuserühm - 13-14-aastased  
IV vanuserühm 15-19-aastased 
 
Konkursi nõuded
Konkursi kava 
vabalt valitud 2 erineva karakteriga pala või ulatuslikuma suurvormi I osa või II ja III osa.

Ajalised piirangud    
I vanuserühm kava kuni  6 min
II vanuserühm kava kuni  9 min
III vanuserühm kava kuni  12 min
IV vanuserühm kava kuni 15 min

Konkursi kava esitatakse peast.

Konkursile registreerumise tähtaeg oli 15.02.2015 a. aadressil eeroja@hot.ee 
 
Jõudu tööle ja kohtumiseni 
Kristel Eeroja-Põldoja, H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli keelpilliosakonna juhataja, tel.55584607