Keskastme klaveriosakonna tegemistest 2004 – 2009

Ruth Ernstson

Aastatel 2004 – 2009 on  Elleri kooli klaveriosakonna lõpetanud 16 pianisti. 10 nendest on jätkanud õpinguid EMTA-s, 4 teistes Eesti keskeri- ja kõrgkoolides, 2 noort töötab muusikaõpetajana.

Viimastel aastatel on oluliselt avardunud õpilaste esinemisvõimalused. Olgu siinkohal nimetatud osa nendest.

Iga-aastaste Elleri kooli stiilinädalate raames on klaveriosakonnal olnud põnevate pealkirjadega kontserte, näiteks klaverimuusika ja luule õhtu „Päikesevarjutus“ 2005. a. modernismi pidunädalal, „Alati Teie Wolfgang“ 2006. a. Mozarti pidunädalal, „Võluaed“ 2007. a. prantsuse muusika nädalal. Hästi õnnestus W. A. Mozarti Klaverikontsertide A-duur K 414 ja C-duur K 415 ettekanne koos keelpillikvartetiga Mozarti pidunädala lõppkontserdil TÜ aulas 2006. a. veebruaris. Solistideks olid Maila Laidna, Sille Voznesenski, Helina Ariva, Kirke Karja, Jelena Bessonova ja Märten Karm, iga õpilane mängis ühe osa kontserdist.

Väga inspireeriv on olnud esinemine koos Eller Sümfonietiga Tulevikumuusikute festivalil. Selle võimaluse on viimaste aastate jooksul saanud Grete Jädal, Joonatan Jürgenson, Maila Laidna, Kirke Karja, Mari Visnapuu, Märten Karm.

Esinemisvõimalusi on lisanud Sügisfestivali ja Jõulufestivali kontserdid kui ka mitmesugused tähtpäevaüritused, nagu näiteks „D. Šostakovitš 100“  2006. a. septembris, kooli kauaaegse teeneka klaveriõpetaja ja direktori A. Semm-Sarve 100. sünniaastapäevale pühendatud mälestusõhtu 2008. a. novembris, „Kummardus Haydnile“ helilooja 200. surma-aastapäeva tähistamiseks 2009. a.

Õpetajad on korraldanud klassikontserte Elleri saalis, Tanel Joametsa õpilaste kontsert toimus 2009. a. mais TÜ aulas.

Iga õppeaasta kaalukaks sündmuseks on kujunenud keskastme 3 kooli konkurss, kus osalevad Tallinna Muusikakeskkool, Otsa kool ja Elleri kool. Konkurss toimub juba traditsiooniliselt järgemööda igas koolis, žüriis on samuti üks õpetaja igast koolist, lisaks žürii esimees tavaliselt EMTAst. Viimastel aastatel on neil konkurssidel edukalt esinenud ja kohti saanud meie õpilased Märten Karm, Kirke Karja, Maila Laidna, Joonatan Jürgenson, Grete Jädal, Mari Visnapuu, Ragnar Kriiska, Leila Röömel. Diplomiga on esile tõstetud õpilased Kairi Kaldoja, Jelena Bessonova, Sille Voznesenski, Karina Ülper, Karel Vähi. Tanel Joametsa õpilased Grete Jädal, Kirke Karja ja Maila Laidna osalesid VII Eesti pianistide konkursil Tallinnas 2008. a. aprillis, kus Maila Laidna pääses II vooru. Samuti osalesid Tanel Joametsa õpilased Grete Jädal, Kairi Kaldoja ja Kirke Karja 2007. a. aprillis rahvusvahelisel konkursil Venemaal Vologdas, kus Grete Jädal pääses II vooru ja sai aukirja 20. sajandi helilooja teose esitamise eest ning Kirke Karja sai diplomi.  

Klaveriosakonnas toimub palju meistrikursusi ja täiendkoolitusi.
Igal semestril teeb meil kindlasti konsultatsioone  dots. Lauri Väinmaa EMTAst. 2005. ja 2006. a. oktoobris toimus prof. Ivari Ilja meistrikursus, Lembit Orgse käis 2006. a. mais. Huvitava ja tulemusliku meistriklassi meie õpilastega tegi pianist Jevgeni Mihhailov Kaasanist. Väga oodatud sündmuseks on kujunenud prof. Arbo Valdma mitmepäevased meistrikursused koos loengute ja lõppkontserdiga, mis nüüdseks on toimunud juba neljal korral. Prof. Valdma kursus on alati olnud mõeldud ühtlasi ka täiendkursuseks muusikakoolide õpetajatele, ka õpilasi on olnud teistest koolidest lisaks Elleri koolile.

Klaveriosakond on korraldanud mitmeid erialaseid täiendkoolitusi muusikakoolide õpetajatele, läbiviijaks nii külalislektorid kui oma õpetajad. 2008. a. septembris toimus Katarina Nummi-Kuisma (Soome) 2-päevane koolitus „Töö kujutlusega õpilase motivatsiooni, eesmärkide saavutamise ja  esinemiskindluse toetamisel“, mis põhines neuro-lingvistilise programmeerimise põhimõtete kasutamisel klaveriõpetuses. Samuti 2008. a. sügisel toimus teise Soomest pärit õpetaja Riitta Kotinurmi koolitus Suzuki meetodi rakendamisest klaveriõpetuses. Mõlemad koolitusteemad olid Eesti õpetajatele küllalt huvitavad ja uudsed, meil on nende teemadega vähe tegeldud.

Ka Elleri kooli klaveriõpetajad on läbi viinud täiendkoolitust. 2008. a. aprillis toimus üks väga tore päev klaveriõpetajatele, kus tegeldi barokktantsudega. Idee algatajaks oli Pille Taniloo, tema klaveriõpilased mängisid barokktantse ja Rufina Noore ning Aivar Kallaste balletiõpilased tantsisid. Lõpuks õpiti ühiselt selgeks menueti põhisamm ja loodetavasti esitavad kõik osalenud pianistid tulevikus menuette palju nõtkemalt.
Elleri kooli õpetajad on käinud konsultatsioone tegemas erinevates muusikakoolides: Tanel Joamets Ahtmes, Epp Hansberg Tartu II Muusikakoolis, Liina Kütt Jõgeval, Ruth Ernstson Põlvas, Räpinas, Alatskivil.Sidet muusikakoolidega on tugevdanud juba neli korda toimunud „Põlvkondade kontsert“, kus esinejateks on olnud Ruth Ernstsoni endiste õpilaste õpilased Vastseliina, Nõo, Põlva, Võru ja Ahtme Muusikakoolist.

Lisaks koostöö tihenemisele Eesti muusikakoolidega on meil viimastel aastatel tekkinud huvitavad erialased kontaktid Soome Turu Konservatooriumi klaveriõpetajate ja -õpilastega. 2008. a. märtsis toimus projekt „Klaverisõbrad“, kui külas olid Turu Konservatooriumi õppejõud ja õpilased. Põnev  oli see, et Turu õpetajad Niklas Pokki, Liisa Malmivaara ja Jaana Luuppala tegid tunde Elleri kooli õpilastele, meie õpetajad Tanel Joamets, Pille Taniloo, Andres Mutso, Jorma Toots ja Ruth Ernstson aga soome õpilastele. Lisaks eriainetundidele toimusid improvisatsioonitunnid ja eriti huvitavad ansamblitunnid, kus üks partner oli Elleri koolist ja teine Turust. 2008. a. sügisel toimus Elleri kooli õpetajate vastukülaskäik Turu Konservatooriumi ja 2009. a. aprillis olid soomlased jälle meil.

Mitmed klaveriosakonna õpetajad on samas ka interpreedid. Tanel Joamets esineb sageli Tartu, Tallinna ja teiste Eesti linnade erinevates saalides, ka muusikakoolides, ning käib igal aastal ulatuslikel turneedel Venemaal. Pille Taniloo esineb kammermuusikuna, Andres Mutso koos laulja Kersti Ala-Murriga. Ebe Müntel ja Jorma Toots mängivad edukalt klaveriduona (osalenud rahvusvahelistel konkurssidel: 2008 Byalistokis Poolas – V preemia, 2009 Jesenikis Tšehhis – finalistid), Jaanika Rand-Sirp esineb sageli koos erinevate solistidega. Kontserte annab organist Urmas Taniloo.

Aastatel 2004 – 2008 jätkas klaveriosakond  Lõuna-Eesti Noorte Pianistide Suvekoolide korraldamist. Need toimusid põhiliselt Tartus, ainult 2007. aastal Valgas. Huvi suvekoolide vastu püsib endiselt suur, osavõtjate arv oli neil aastatel vahemikus 63-st 2007. a. Valgas kuni 93-ni 2005. a. Tartus. Keskastme meistriklasse viisid läbi prof. Ivari Ilja, Mati Mikalai EMTA-st, Hamsa ja Carlos Juris Helsingi Sibeliuse Akadeemiast, improvisatsiooni õpetasid prof. Anto Pett EMTA-st, Gerli Kirikal, Tanel Joamets ja Jorma Toots, Elleri noorteosakonna õpilastega töötas põhiliselt Liina Lill EMTA-st ja Lõuna-Eesti muusikakoolide õpilastega Elleri kooli õppejõud. Toimus arvukalt kontserte, mis suvekoolis leiavad alati innuka ja professionaalse kuulajaskonna. Soolokontserte andsid Lembit Orgse, Tanel Joamets, Irina Zahharenkova, duona astusid üles Kai Ratassepp ja Mati Mikalai, Hamsa ja Carlos Juris Helsingist, Age Juurikas ja Mihkel Mattisen, Antra ja Normunds Viksne Riiast. Eriti pidulik oli kontsert 18. augustil 2008. a. TÜ aulas, millega tähistasime suvekooli 15. aastapäeva ja ürituse idee autori Anu Antzoni 60. sünniaastapäeva.

Igas suvekoolis toimub alati ka kaks osavõtvate õpilaste kontserti. Loengutest olgu huvitavatena mainitud Maret Mursa Tormise „Sissejuhatust Aleksanderi tehnikasse“ ja Meego Remmeli „Eetilistest valikutest“. Muidugi toimus arvukalt loenguid klaveriõpetuse metoodika teemadel ja repertuaari tutvustusi. Heameelt tegi positiivne tagasiside õpilaste küsitluslehtedelt. Nimelt leiti, et selline suvekool on väga innustav ja vajalik ning paljud noored vastajad arvasid ka, et nende tulevik on nii või teisiti seotud muusikaga.