Dokumendid


Avalik dokumendiregister EKIS

kasutusjuhendit vaata SIIT


Põhimäärus (Riigi Teataja)


Arengukava

 • Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli arengukava 2016-2020 (PDF)
       Arengukava tegevuskava (PDF


Töökorralduse reeglid (PDF)


Majandusaasta aruanded

 • Majandusaasta aruanne 2016 (PDF)
 • Majandusaasta aruanne 2015 (PDF)
 • Majandusaasta aruanne 2014 (PDF)
 • Majandusaasta aruanne 2013 (PDF)
 • Majandusaasta aruanne 2012 (DOC)

Õppetööga seotud dokumendid

 • Õppekorralduseeskiri (PDF)
 • Noorteosakonnas õppimise kord (PDF)
 • 2017/2018 õa õppekavad koos moodulite rakenduskavadega on leitavad siit
 • Varasemad õppekavad on kättesaadavad siin


Praktikakorraldusega seotud dokumendid


Täienduskoolituse dokumendid


Dokumentide vormid


Toetused õpilastele

 • Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord (PDF)
 • Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord (PDF)
 • Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord (PDF)
 • Õpilaste majutuskulude hüvitamise kord (PDF)